Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

October 01
2016/ 15:30

Koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. 

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.
Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej.
W swoim dorobku Zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji "Śląska"– wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Cztery z nich posiadają status Złotej, jedna Platynowej Płyty.
 
Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. Dynamika aktywności artystycznej daje obraz instytucji dążącej do nowoczesności w działaniu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej dając wyraz doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego.
Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej Zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwach artystycznych Regionu. Samodzielny dział Zespołu "Śląsk" - Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - zajmuje się promocją dorobku Zespołu poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym. Działalność Centrum ciągle się rozwija. Liczne konferencje, spotkania integracyjne firm, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno - taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie", Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny - to tylko niektóre z działań. Rozwinęła się działalność wydawnicza. Systematycznie, pod egidą "Śląska", pojawiają się wydawnictwa książkowe dokumentujące działalność Zespołu oraz książki sławiące bogactwo kultury narodowej, z jej ludowymi korzeniami.
Zespół "Śląsk" zyskał możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału merytorycznego i rozwija całą paletę działań edukacyjnych. Wciąż poszerza i doskonali bogatą działalność programową.
 
Za swoją działalność Zespół "Śląsk" był wielokrotnie nagradzany. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień są:
- Platynowa Płyta za album "Karolinka" (2008)
- Nominacja do nagrody Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
- TOTUS 2008, w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
- Złota odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008)
- Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji "Ambasador Spraw Polskich" (2009)
- "Skrzydła Merkurego" - za promocję kultury polskiej i międzynarodowej na świecie (2009)
- Nagroda im. Stanisława Ligonia (2009)
- Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu (2009)
- "Lux ex Silesia" – nagroda Metropolity Katowickiego, arcybiskupa Damiana Zimonia (2009)
- Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia „za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej” (2013)
- "TOTUS Specjalny 2013" - Katolicki Nobel - Nagroda Fundacji Rady Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy działalności artystycznej, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (2013)
- Certyfikat "Euro-Partner" dla najlepszej instytucji kultury w Polsce (2013)
- Godło Honorowe "TERAZ POLSKA" (2014)
- Order Świętego Stanisława - I klasa (2015)
- Nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Bene Meritus”
- Dobrze Zasłużony (2015)
- Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2015)
 
Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.