Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

March 29
2021/ 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZBUDOWA DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-montażowe przy istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych począwszy od zagospodarowania terenu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcyjne, montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowę sieci zewnętrznych i przyłączy i innych niezbędnych opisanych dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE / PAKVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ - PDF

DRAFT UMOWA / SUTARTIS - PDF

OFERTA WYKONAWCY - MS EXCELL

SZACUNEK LOKALNY - PDF

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ DO POBRANIA