Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

November 01
2022/ 12:00

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY STUDIA I REDAKCJI TVP WILNO W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

Zadanie będzie realizowane w Wilnie, w budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie. TVP Wilno – to marzenie i pragnienie litewskich Polaków na Litwie od chwili odzyskania przez Litwę niepodległości i otwarcia się kraju na Zachód. To marzenie ziściło się dopiero w 2019 roku, kiedy powstał polskojęzyczny kanał dedykowany Polakom na Litwie, mieszkańcom Litwy zainteresowanych Polską i kibicującym rozwojowi relacji polsko-litewskich. Kanał powstał też jednak, by toczyć walkę o „rząd dusz”, bo przez 30 lat litewską przestrzeń medialną silnie opanowały media rosyjskie, które bezceremonialnie tworzyły specjalne programy, skierowane do obywateli dawnego ZSRR, przekonując ich, że utrata dawnego „supermocarstwa” to ogromna ich strata i przyszłych pokoleń.

W 2019 roku kanał startował z nieliczną, obiecują grupą młodych ludzi i zapaleńców, którzy marzyli o szybkim rozwoju anteny w ramach polskiej telewizji publicznej TVP. Dziś TVP Wilno oferuje swoim widzom 19 cyklicznych audycji własnych – w tym pierwsze tworzone poza krajem serwisy informacyjne TVP–Info Wilno i Info Wilno Flesz. Dziś zespół TVP to redakcja w Warszawie, ale też w Wilnie ponad 60-osobowy zespół dziennikarzy, operatorów, montażystów, wydawców, kierowników produkcji, techników, realizatorów, wizażystów, dźwiękowców i innych fachowców niezbędnych do funkcjonowania porządnej i profesjonalnej telewizji. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że żadnej z telewizji działających na Litwie nie udało się w stosunkowo krótkim czasie zbudować medialną siłę, którą szanuje i z podziwem ocenia litewskie społeczeństwo, z którą liczą się litewscy politycy, która stawia na dalszy bardzo intensywny własny rozwój.

Bezpośrednim celem realizacji tego zadania jest zwiększenie oferty działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej dla tej społeczności i rozszerzenie potencjału dla prowadzenia wymienionych działalności, zwłaszcza w zakresie dostępności polskich programów telewizyjnych dedykowanych społeczności polskiej na Litwie. Wykończenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność radiowo-telewizyjną stworzy warunki niezbędne do rozwoju Programu TVP Wilno finansowanego ze środków budżetu państwa.

W 2019 roku TVP Wilno wystartowało z 2-godzinnym programem, a po trzech latach nadaje 22 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Stanowi przeciwwagę dla rosyjskiej propagandy, jest dobrym wsparciem dla polskich środowisk i mecenasem wielu wydarzeń kulturalnych na Litwie. Aktywizuje polską społeczność i kształtuje właściwe jej postrzeganie w litewskim społeczeństwie. Ukazuje polski punkt widzenia, na to co się dzieje i czym żyją Litwa, Polska i świat. Akcentuje ważne wartości chrześcijańskie, rodzinne, patriotyczne i te, które wypływają ze wspólnej polsko-litewskiej historii.

ZAKRES ZADANIA W 2022

W roku 2022 planuje się wykonać wszystkie prace budowane począwszy od stanu surowego aż pod klucz.

Partner zadania: Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie"

Kwota dotacji: 12 600 000,00 zł