Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

November 05
2020/ 18:00

V Międzynarodowy Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Lubisz muzykę, śpiew, poezję - nie zwlekaj, zgłoś się do udziału w Międzynarodowym Konkursie piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej” .

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski.
Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:
1. Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
2. Piosenka dowolna, wykonana w dowolnym języku (mile widziana własna kompozycja)

Z powodu wprowadzonych obostrzeń epidemicznych konkurs „Do słów Agnieszki Osieckiej” nie odbędzie się w zaplanowanej postaci stacjonarnej.
Prosimy o przesyłanie nagrań wideo wykonywanych przez Państwa utworów.

Wymagania:
1. Pliki wideo mogą być nagrywane z mikrofonem lub bez, przy użyciu telefonów
komórkowych, aparatów fotograficznych, jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.
2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie.

Kryteria oceny konkursowej:
Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

- bezbłędne wykonanie utworów
- odpowiedni dobór repertuaru
- wrażenie artystyczne
- własna interpretacja

Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.
- zwrócenie uwagi wykonawców na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
- wspieranie zdolnych wokalnie uczestników oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.
- Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników.
Wyniki konkursu będą udostępnione w dniu 10 grudnia na stronie polskidom.lt

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody.
Dla uczestników konkursu oraz instruktorów 6 listopada odbędą się warsztaty wokalne w trybie zdalnym. Zgłoszenia na warsztaty wokalne możno wysłać do 4 listopada.

Zgłoszenia uczestników:
Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłania zgłoszenia oraz nagrania wideo na adres mailowy organizatora: osiecka.wilno@gmail.com do dnia 26 listopada 2020 roku.

Forma zgłoszenia:
Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)
Instruktor wokalny (opcjonalnie)
Telefon (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)

Repertuar (wymagane)

Wsparcie merytoryczne:
Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.
Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116. osiecka.wilno@gmail.com