Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

August 03
2017/ 08:00

Spływ kajakowy

Ekspedycja kajakowa „Szlakiem Papieskim” rzeką Czarna Hańcza i Kanałem Augustowskim odbędzie się 3-6 sierpnia 2017 r.

Szlak kajakowy na Suwalszczyźnie będący połączeniem szlaku kajakowego Czarnej Hańczy i szlaku kajakowego Kanału Augustowskiego. Długość trasy wynosi 135 kilometrów. Ten szlak uważany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych polskich nizin.

Trasę Szlaku Papieskiego wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami krakowskiego środowiska akademickiego, na stałe współpracującymi z ich duchowym opiekunem, w dniu 19 lipca 1954 roku. W spływie tym wzięło udział 9 osób, które wraz z „Wujkiem” do augustowskiej mety dopłynęło szczęśliwie w dniu 31 lipca 1954 roku. 

Jan Paweł II – Karol Wojtyła to wielki Polak, co do tego stwierdzenia nie ma wątpliwości. Człowiek ten stał się przewodnikiem duchowym wielu ludzi, wzorem i autorytetem, cenionym twórcą. Wszyscy Polacy są dumni z tego, że to nasz rodak, przez tyle pięknych, ale i trudnych lat pontyfikatu, zasiadał na Stolicy Piotrowej. Całym swym życiem, postawą, działaniami, skromnością i olbrzymim urokiem osobistym, który towarzyszył najważniejszym sprawom, zjednał sobie szacunek i miłość wszystkich, nie tylko chrześcijan.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 lipca 2017 r. e-mailem: info@polskidom.lt 

Organizator zapewnia: transport, kajaki, wyżywienie, przewodnika.
 
Wpisowe - 20 EUR
 
Liczba miejsc ograniczona
 
 
Mecenat - Senat RP, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
Organizator - Dom Kultury Polskiej w Wilnie