Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

July 22
2021/ 11:28

ROZBUDOWA DOMU KULTURY W WILNIE

Zadania publiczne zlecone do realizacji Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” finansowane ze środków z budżetu państwa udzielonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – infrastruktura polonijna”.

Partner zadania - Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie"

Kwota dotacji - 20 000 000,0 zł

 

Zadanie będzie realizowane w Wilnie, przy budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie, który obecnie pozostaje najbardziej reprezentatywnym miejscem polskim w Wilnie i na Litwie, siedzibą praktycznie wszystkich polskich organizacji społecznych na Litwie, miejscem polskich prezentacji i spotkań oraz polsko-litewskiego dialogu. Jednak wybudowany i oddany do użytku w 2002 roku Dom Polski przestaje wystarczać na wszystkie niezbędne potrzeby prężnie działającej i funkcjonującej polskiej społeczności na Litwie. Przestrzeń ta nie jest już w stanie pełnić misji promocji polskich spraw i Polski jako kraju na Litwie. Obecnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie brakuje pomieszczeń do realizacji działań na rzecz wzmocnienia potencjału medialnego środowiska Polaków na Litwie, promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywizacji polskiego środowiska. Niezbędna staje się rozbudowa budynku, która umożliwi bardziej prężną działalność wielu środowisk skupionych w Domu Polskim i pozwoli na uatrakcyjnienie oferty programowej. Ażeby uzyskać większą przestrzeń, odpowiadającą konkretnym potrzebom społeczności polskiej, umożlwiającą realizację polskich interesów na Litwie planowana jest rozbudowa na podstawie posiadanego projektu wielobranżowego dotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2020 roku. Planowany termin zakończenia prac i oddania do użytkowania nowych pomieszczeń przypada na koniec pierwszego półrocza 2023 roku.

Uzyskana powierzchnia pozwoli zwiększyć ogólną powierzchnię budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Stworzy to warunki do powstania nowoczesnych, dobrze wyposażonych pomieszczeń. Umożliwi to utworzenie tu m.in. studia telewizyjnego na potrzeby nowego polskiego projektu medialnego na Litwie InfoWilno TV, nowych 6 siedzib (po 30 m kw.) na użytek polskich organizacji, 3 sal konferencyjnych (55 m kw.), kameralnej sali koncertowo-teatralnej (na 200 miejsc), a także dodatkowych 25 pokoi hotelowych.

W pomieszczeniach przeznaczonych na siedziby organizacji społecznych planuje się ulokować te organizacje, które aktualnie prowadzą najbardziej rozbudowaną działalność społeczną, a ze względu na brak pomieszczeń, obecnie dzielą lokum nawet z kilkoma innymi organizacjami. Obecnie największe potrzeby lokalowe zgłaszają harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, którzy – ze względu na łączoną z innymi podmiotami powierzchnię lokalową – nie są w stanie urządzić swojej stałej harcówki. Poza tym potrzebę stałej siedziby zgłaszają od lat m.in. Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na Litwie. Warte podkreślenia jest, że Dom Polski na razie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale jest to przewidziane w nowym projekcie.

Realizacja projektu inwestycyjnego na potrzeby Domu Polskiego w Wilnie niewątpliwie zwiększy atrakcyjność Domu Polskiego jako najważniejszego polskiego ośrodka w Wilnie i na Litwie oraz pozwoli na stworzenie atrakcyjnej oferty społeczno-edukacyjno-kulturalnej skierowanej do Polaków na Litwie i do Rodaków w kraju, czego skutkiem będzie rosnąca liczba odbiorców polskich przedsięwzięć w Wilnie, większa wiarygodność Polski na Litwie i atrakcyjna promocja polskości we współczesnych realiach Wilna i Litwy.

Dom Kultury Polskiej ma status najważniejszej polskiej instytucji w Wilnie oraz na Litwie i powinien utrzymać swoją kulturotwórczą rolę, a także rolę spajającą i aktywizującą polskie środowisko w Wilnie i na Litwie.

ZAKRES ZADANIA W 2021

W roku 2021 planuje się wykonanie stanu surowego.

 

Źródło informacji - http://wspolnotapolska.org.pl/zadania/013.php