Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

May 29
2018/ 17:00

Przystanek Historia IPN

W ramach Przystanku Historia IPN odbędzie się spotkanie i wykład prof. dr hab. Karola Sacewicza Antykomunizm na straży Niepodległej. Przypadki wileńskie.

Wykład będzie poświęcony antykomunizmowi w II RP, który był zgodny z polską racją stanu, o tym z kim i czym walczono oraz jaką rolę w akcji przeciwkomunistycznej odegrały środowiska polityczno-społeczne ziemi wileńskiej. Rozważania dotyczyć będą w głównej mierze problematyki społecznych inicjatyw antykomunistycznych, w tym dokonań polskiej szkoły sowietologicznej oraz aktywności publicystycznej m.in. wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego.

Dr hab. Karol Sacewicz jest Naczelnikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz wykładowcą w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami Komunistycznej Partii Polski i antykomunizmu w II RP, życie politycznym w międzywojennej Polsce, jak również problematyką polityczno-militarnych relacji pomiędzy Polskim Państwem Podziemnym a czynnikami sowiecko-komunistycznymi.