Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

November 07
2018/ 17:30

Promocja książki Dr Moniki Tomkiewicz

Promocja książki Dr Moniki Tomkiewicz „WIĘZIENIE NA ŁUKISZKACH 1939-1953”

 

Program spotkania: 

- Promocja książki dr Moniki Tomkiewicz „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953” (promocja połączona z pokazem multimedialnym).

- Wystąpienie Elżbiety Grot, Kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie na temat: „Błogosławiona Siostra Dominikanka Julia Stanisława Rodzińska, więźniarka wileńskich Łukiszek, podwileńskiego obozu pracy w Prawieniszkach i obozu koncentracyjnego Stutthof.

- Wystąpienie Przemysława Namsołka, Starszego Kustosza Archiwum IPN w Gdańsku i członka władz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej na temat: „Działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej”.

 

Monika Tomkiewicz, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953, Warszawa 2018, 440 s., ISBN: 978-83-8098-415-8

Monografia przedstawia funkcjonowanie więzienia łukiskiego oraz niektórych innych aresztów i więzień wileńskich w latach 1939–1953 z uwzględnieniem prześladowań i eksterminacji osób uznanych za wrogów kolejnych systemów władzy. W książce szczegółowo przedstawiono kwestie formalnoprawne represji stosowanych przez okupantów. Temat rozważań to nie tylko historia samego więzienia i jego roli w systemie niemieckiego i sowieckiego aparatu represji, lecz także zbrodnie popełnione w latach 1944–1947 na żołnierzach Armii Krajowej na terenie folwarku Tuskulanum w Wilnie. Ostatni rozdział poświęcono zobrazowaniu powojennych postępowań karnych, prowadzonych przed sądami radzieckimi, niemieckimi, polskimi, amerykańskimi i litewskimi wobec sprawców prześladowań ludności zamieszkałej na ziemi wileńskiej na tle historycznym.

 

Wstęp wolny