Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

April 26
2017/ 17:30

Prezentacja książki pt. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945

Książka - dzieło życia ks. Krahela, jest nie tylko obszerna (ss. 685), ale przede wszystkim bogata w treść. Składa się z dwóch zasadniczych części, nie licząc wstępu Autora, czy słowa pt. Cień wojny autorstwa Arcybiskupa Archidiecezji Białostockiej Edwarda Ozorowskiego, czy tekstu wprowadzającego ks. prof. Romana Dzwonkowskiego z KUL pt. Prześladowani ratują skazanych na zagładę.
Pierwszą część stanowi opis dziejów Kościoła lokalnego, czyli archidiecezji wileńskiej, w czasie II wojny światowej i losów jej duchowieństwa, z wyraźnym rozróżnieniem okresu okupacji sowieckiej i litewskiej (1939-1941), hitlerowskiej (1941-1944) i losów Kościoła po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną (1944-1945).
Drugą, i wydaje się, że najważniejszą, część książki stanowią opisane losy duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w latach 1939-1945. Zamieszczone są w książce biogramy 452 księży diecezjalnych, alumnów i zakonników, którzy w jakikolwiek sposób byli poddani represjom hitlerowskim lub komunistycznym w okresie II wojny światowej. Wśród nich jest 232 księży diecezjalnych, 137 zakonników i 83 alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie. Zginęło 84 księży, 7 alumnów i 31 zakonników. Ogółem 122 duchownych padło ofiarą niemieckiego i sowieckiego okupanta. To ofiara krwi jaką złożył Kościół Wileński w czasie ostatniej wojny.

 
 Sala 305 (wstęp wolny)