Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

November 19
2018/ 18:00

Patriotyczno-muzyczne widowisko „…zabrane marzenia…”

Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka” uprzejmie zaprasza na patriotyczno-muzyczne widowisko „...zabrane marzenia...”.

W programie weźmie udział zespół Folk Vibes, który powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Zespół poszukuje nowych form przekazu artystycznego, aranżując pieśni regionalne Wileńszczyzny, Litwy i Polski i podejmując próbę uwspółcześnienia opracowywanych utworów. Chętnie bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym. Folklor ojczysty jest obrazem miłości do sztuki ludowej, patriotyzmu naszych serc, zwierciadłem naszych korzeni. Ta twórczość – to tryb życia.