Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

October 11
2019/ 14:00

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji), która jest końcowym akordem rocznego przewodnictwa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT). 

Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne.

 

Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

VPI - Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

SITPF - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji

SNPL – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

STIPL – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie;

ZFPITN - Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech

STPwWB - Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

 

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 9.00-12.30 odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą tylko osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz członkowie honorowi Federacji.

Informacja Zarządu SNPL

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) wspólnie z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).