Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

March 19
2019/ 10:00

Konferencja naukowa „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.”

W dniach 19 i 20 marca 2019 roku w Domu Polskim w Wilnie odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii stosunków polsko-litewskich w XX wieku. Konferencja zatytułowana „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku” została zorganizowana przez Ambasadę RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Wspólnotę Polską, Dom Polski w Wilnie i Instytut Pamięci Narodowej. Konferencji będą towarzyszyły dyskusje wokół publikacji wydanych przez organizatorów konferencji Instytut Polski w Wilnie i Instytut Pamięci Narodowej: 

 1. W. Suleja, Mundur na nim szary... Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935), Wyd. IPN, Warszawa 2018.
 2. I. Lewandowska, Tak teraz postępują uczciwi ludzie... Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów, Wyd. Instytut Polski w Wilnie 2019.
 3. S. Szyłkiewicz, Wspomnienia z wojny 1918-1920 ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich, oprac. D. Maksimiuk, Białystok-Warszawa 2018.

 

19 marca 2019

10.00 - otwarcie wystawy: „THE RIGHTEOUS. Priests of the Vilnius Archdiocese who saved Jews in the period of the German occupation (1941-1945)” 

10.30-13.00: I panel - Razem czy osobno? Walka o odzyskanie niepodległości Polski i Litwy.

 • dr R. Gaidis, (Wydz. Historyczny Uniw. Wileński), Krajowcy - portret środowiska,
 • dr M. Misiak (UWr), Litwa w języku J. Piłsudskiego,
 • dr A. Pukszto (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Na służbie polityki. Kultura i oświata Wilna w okresie okupacji niemieckiej (1915-1918),
 • prof. W. Suleja (UWr/IPN), Kontekst odezwy J. Piłsudskiego do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • J. Sienkiewicz (Wilno), Dziennik Michała Romera jako źródło do dziejów stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym. Refleksje wokół prac nad edycją "Dziennika".

13.00-14.00: przerwa obiadowa

14.00-16.30: II panel - Polska i Litwa w XX leciu międzywojennym, cz. 1

 • dr T. Błaszczak (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie/ Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mażwida), Dziennik Władysława Wielhorskiego jako źródło do dziejów Litwy w okresie międzywojennym,
 • dr hab. M. Gmurczyk-Wrońska (IH PAN), Wobec imperium sowieckiego. Litwa w stosunkach polsko-sowieckich,
 • dr P. Libera (IH PAN/IPN), Co politycy II RP wiedzieli o Litwie: Działalność Wileńskiego Biura Informacyjnego w okresie międzywojennym.
 • prof. M. Kornat (IH PAN), Ultimatum polskie do Litwy w 1938 r. w kontekście polityki zagranicznej ministra J. Becka,
 • prof. T. Wolsza (IH PAN), Polsko - litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym,

16.30-17.00: przerwa kawowa 

17.00-18.00: III panel: Polska i Litwa w okresie 1939-1989/1991

 • dr D. Rogut (IPN Łódź/Akademia Sztuki Wojennej), Wywózka z Wilna żołnierzy AK po akcji "Ostra Brama",
 • dr P. Warot (IPN Białystok), Mniejszość litewska na Podlasiu w XX w.,
 • dr I. Mikłaszewicz (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Rola Jana Pawła II w procesie przemian ustrojowych na Litwie na podstawie dokumentów KGB, 

 

20 marca 2019

10.00-12.00: IV panel - Polska i Litwa: pamięć o przeszłości

 • dr hab. D. Jastrzębska-Golonka (UKW), "Do kraju tego gdzie kruszynkę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie..." (C. K. Norwid) - Chleb jako symbol kulturowy i patriotyczny,
 • I. Lewandowska (Wilno), Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów nieobecni na polskiej liście Sprawiedliwych wśród Narodów,
 • dr hab. P. Kardela (IPN Białystok), Pamięć o Marszałku J. Piłsudskim na gruncie amerykańskim,
 • dyskusja

 12.00-13.00: przerwa obiadowa 

13.00-14.45: dyskusja wokół książki prof. W. Sulei, Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867–1935), Wyd. IPN, Warszawa 2018.

14.45-15.00: przerwa kawowa,

15.00-16.45: dyskusja wokół książki I. Lewandowskiej, Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów, Wyd. Instytut Polski w Wilnie, Wilno 2019.

16.45-17.00: przerwa kawowa,

17.00-18.30: dyskusja wokół wspomnień o 13 pułku wileńskich,

 

 

21 marca 2019: 

lekcje dla dzieci i młodzieży:

prof. T. Wolsza, dr hab. D. Jastrzębska-Golonka, dr M. Misiak, dr Paweł Warot,

 1. "Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy" - walka o niepodległość w polskiej poezji oraz... . 
  2. Polskie symbole narodowe ( temat lekcji dla dzieci młodszych klasy 1 - 3).