Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

January 25
2017/ 18:00

Koncert Karnawałowy „Wilenki”

Zespół Pieśni i Tańca "Wilenka" był jednym z pierwszych na Litwie powojennych polskich zespołów dziecięcych. Powstał na początku 1972r. z inicjatywy grupy pedagogów i rodziców uczniów ówczesnej Szkoły Średniej nr 19. Inicjatorem, pierwszym kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Władysław Korkuć, kierownikiem grupy tanecznej Helena Rotkiewicz, a spraw organizacyjnych podjęły się nauczycielki Helena Marczyk, Janina Butėnienė, Alicja Klimaszewska i członkowie Komitetu Rodzicielskiego (prezes Stanisława Zawadzka, Jerzy Surwiłło i in.). Obecnie kierownikiem zespołu jest Janina Łabul.

W programie weźmie udział wileński zespół Folk Vibes - jest to grupa młodych osób, wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka", działającego w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli. Udział w szkolnym zespole rozbudził w nich taką miłość do muzyki ludowej, że w dorosłym już życiu postanowili również propagować folklor, ale w nieco innym, bo elektronicznym brzmieniu.

 

Bilety do nabycia w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (ul. Linkmenų 8) lub w sekretariacie DKP (pokój 203)