Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

October 10
2019/ 18:00

IV Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Oddział m. Wilno Związku Polaków na Litwie – po raz czwarty organizuje Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej ”, który odbędzie się 10 października 2019 r.

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który stał się tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych,  wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

  1. Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
  1. Piosenka dowolna (mile widziana własna kompozycja)

 

Kryteria oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

  - bezbłędne wykonanie utworów

  - odpowiedni dobór repertuaru

  - wrażenie artystyczne

  - własna interpretacja

 

Celem konkursu jest:

      –     rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.

  • zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników. 

 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody. W tym roku czeka nagroda publiczności!

Dla uczestników konkursu 11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się warsztaty wokalne, prowadzone przez Honoratę Cybulę, dr.hab., prof. UWM oraz  Hanne Marię Zajączkiewicz – sopran, laureatkę wielu konkursów wokalnych (Włochy, Australia).

 

Zgłoszenia uczestników:

Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia  w wolnej formie   do organizatorów konkursu do dnia 25 września  2019 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy  konkursu: osiecka.wilno@gmail.com

 

Forma zgłoszenia:

Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)

Instruktor wokalny (opcjonalnie)

Telefon (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Repertuar (wymagane)

 

Wsparcie merytoryczne:

Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć  u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116.  osiecka.wilno@gmail.com