Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

November 10
2020/ 10:00

Informator. Dom Kultury Polskiej w Wilnie

 

Pobierz informator o Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Plik do obejrzenia lub pobrania.

 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest ośrodkiem życia kulturalnego społeczności polskiej Wilna i Wileńszczyzny, darem od Narodu Polskiego, ufundowanym przez Senat RP i Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”. Stałe siedziby ma u nas ponad 30 polskich organizacji społecznych. Dom Kultury Polskiej w Wilnie wspiera ich działalność oraz organizowane przez nie przedsięwzięcia. Dzisiaj wiele osób nie może sobie wyobrazić, że społeczność polska jeszcze 20 lat temu funkcjonowała bez tej placówki.
Jak dotąd, Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest największą polską instytucją kulturalną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Naszym celem jest nie tylko promocja szeroko pojętej kultury polskiej, ale również stworzenie przyjaznego i otwartego miejsca dla wszystkich mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny polskiego
pochodzenia, bez względu na poglądy czy przekonania. Dzisiaj Dom to placówka o zróżnicowanej działalności, nieukierunkowana na konkretną dziedzinę. Dlatego tak dobrze czują się tu zarówno harcerze, jak i studenci uniwersytetu trzeciego wieku.

Artur Ludkowski

 

 

Projekt wspófinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.