Nasza strona wykorzystuje cookies , aby zapewnić jakość usług. Kontynuując przeglądanie zgadzasz się z na użycie plików cookies. Więcej informacji

June 15
2018/ 19:00

Noc Kultury. Koncert „PLT”

W ramach festiwalu "Noc Kultury" przy centralnym wejściu Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpią:

Dziecięco-Młodzieżowy zespół "100 Uśmiechów"

Zespół tańca „Sto Uśmiechów” powstał w 1996 roku w Wilnie. Jest to zespół reprezentacyjny Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i szkoły-przedszkola „Źródełko”. W składzie tańczy około 120 osób: dzieci i młodzież w różnym wieku. Repertuar jest bogaty i zróżnicowany. Znajdują się w nim zarówno tańce ludowe, jak różnorodne układy taneczne z elementami tańców nie tylko ludowych.

 

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”

Zespół jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami. Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i poza jej granicami. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi wileńskiej. Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: podstawowy skład zespołu,dziecięce grupy ( taneczna i wokalna) oraz kapela.

 

Zespół Tańca Ludowego "Zgoda"

ZTL „Zgoda” powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudomina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa Zespołu. Po pierwszych koncertach Zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. Wieloletnia praca i zaangażowanie się kierownictwa oraz członków nadało Zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej - „Jarmark kaziukowy”, „Zabawy nad Wilią”.