Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Daugiau informacijos

February 06
2023/ 12:00

Kvietimas pateikti pasiūlymą

Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namų pagrindinio holo kompleksinį remontą kartu su baldų įrengimu.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį pasiūlymą statybos ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose.

Į darbų apimtį įeina visų būtinų statybos darbų atlikimas ir baldų įrangos pristatymas, kaip aprašyta projektinėje dokumentacijoje.

1. Užsakovo pavadinimas ir adresas:

  • Asociacija „Wspólnota Polska”
    ul. Krakowskie Przedmieście g. 64
    00-322 Varšuva
  • Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai"
    Naugarduko g. 76
    Vilnius, Lietuva

2. Bendra remonto koncepcija

Pastatas pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 2001 m. Pastate nėra matomų deformacijų ar įtrūkimų. Pastato karkasas yra mūrinis ir gelžbetoninis. Mūrinės sienos, apšiltintos, trijų sluoksnių mūras. Remonto darbus apima pagrindinis holas.
Pastate yra įrengti projekte numatytos apimties sanitariniai, elektros ir teletechnikos įrenginiai.

3. Projektinė dokumentacija

Statybos ir apdailos darbai bus vykdomi remiantis projektine dokumentacija, kurią parengė  UAB "Ergolain projektai". Projekto dokumentus, reikalingus pasiūlymui pateikti, galima atsisiųsti iš Užsakovo internetinio puslapio.

4. Finansavimas

Užsakovas skelbia kvietimą pateikti  Vilniaus lenkų kultūros namų pagrindinio holo statybos ir montavimo darbų kartu su įrengimu  pasiūlymus pagal Lenkijos Respublikos Užsienio ministerijos konkursą:
„BENDRADARBIAVIMAS SU LENKŲ DIASPORA IR LENKAIS UŽSIENYJE“.

Viešosios užduoties tikslas - remti lenkų bendruomenę Lietuvoje atsižvelgiant į istorines aplinkybes, jos dydį ir poreikius. Užduotis kyla dėl strateginės šios bendruomenės svarbos Lenkijos vyriausybės politikoje šioje srityje.

Užsakovas, planuoja, kad remonto darbų
pradžia bus 2023 m. kovo 01 d.

Projekte aprašytų ir konkurso paraiškoje numatytų darbų atlikimo galutinė data yra 2023 m. balandžio 21 d., ir tai yra galutinis terminas.

Teikiantys pasiūlymus privalo atsižvelgti į tai, kad terminų nesilaikymas reikš, kad nebus  galimybę apskaityti po termino vykdomus darbus ir kad nepanaudotos lėšos bus grąžintos į valstybės biudžetą.

Užsakovas pasilieka teisę vesti derybas su pasirinktais Pasiūlymų tiekėjais.

5. Sutarties sudarymo sąlygos

- Rangovas į savo biudžetą įtraukia personalo, medžiagų kainą ir kitas išlaidas,
būtinas siekiant tinkamai įgyvendinti sutartį;
- Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu ir pateikimu;
- Rangovas privalo turėti kvalifikacijas, asmenines ir technines galimybes vykdyti sutarties nuostatas, įskaitant atsiskaitymus už atliktus darbus ir atliktus mokėjimus, garantijas, draudimą;
- Rangovas privalo dalyvauti techniniuose pasitarimuose ir susitikimuose, kuriuos organizuoja Užsakovo personalas;
-Rangovui rekomenduojama, iš anksto suderinus terminą su Užsakovu, susipažinti su esamu objektu, kuriame bus vykdoma sutartis.

6.  Pasiūlymų pateikimo vieta ir terminas

Pasiūlymai gali būti teikiami elektronine forma į elektroninio pašto adresą info@polskidom.lt arba popierine forma į Užsakovo buveinę iki 2023 m. vasario 17 d.

7. Kontaktinis asmuo

Vilniaus lenkų kultūros namų direktorius
Artur Liudkovski
Tel. Nr. +370 652 64 633
El. p. info@polskidom.lt

8. Baigiamosios pastabos

- Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti Rangovo pasirinkimo nenurodydama priežasties;
- Užsakovas pasilieka teisę anuliuoti pasiūlymų teikimo procedūrą;
- Užsakovas numato derybas dėl nežymių sutarties turinio pakeitimų.

Priedai prie pasiūlymo:

- projektinė dokumentacija